Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 
Bí quyết chăm sóc mai vàng trước và sau Tết
#1
<p>

<!--StartFragment--></p><div dir="ltr" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">&nbsp;trước và sau Tết</span><br></div><div dir="ltr" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Chăm sóc mai vàng trước và sau Tết là quá trình quan trọng để đảm bảo cây của bạn phát triển mạnh khỏe và có màu sắc rực rỡ vào dịp Tết và sau đó. Dưới đây là một số bí quyết để bạn tham khảo:</span></div><div dir="ltr" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Trước Tết:</span></div><div dir="ltr" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Tưới nước đều đặn: Mai vàng cần được tưới nước đều đặn để giữ độ ẩm cho đất. Hãy đảm bảo không để cây trong tình trạng thiếu nước hoặc ngập nước.</span></div><div dir="ltr" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Bón phân: Bón phân cung cấp dinh dưỡng cho cây, giúp tăng sức kháng và thúc đẩy sự phát triển của hoa. Bón phân ít nhất là hàng tuần hoặc theo hướng dẫn của sản phẩm phân bón bạn sử dụng.</span></div><div dir="ltr" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Bài viết tham khảo: Những địa điểm có<span>&nbsp;</span></span><a data-cke-saved-href="https://vuonmaihoanglong.com/dia-chi-ban-mai-vang-si-gia-tot/" href="https://vuonmaihoanglong.com/dia-chi-ban-mai-vang-si-gia-tot/" style="color: rgb(7, 130, 193); text-decoration-line: none;"><span style="background-color: transparent; color: rgb(17, 85, 204); font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">nguồn mai vàng bán tết</span></a></div><div dir="ltr" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><img alt="50 Hình Ảnh Hoa Mai Vàng Đẹp Nhất Trong Ngày Tết 2023" data-cke-saved-src="https://anvientv.com.vn/uploads/upload/1671609649_hinh-anh-hoa-mai-dep-nhat(1).jpg" src="https://anvientv.com.vn/uploads/upload/1671609649_hinh-anh-hoa-mai-dep-nhat(1).jpg" style="cursor: default;"></div><div dir="ltr" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Loại bỏ lá và cành yếu: Loại bỏ lá và cành yếu giúp cây dành năng lượng cho các phần cây khỏe mạnh hơn. Hãy cắt cành cạn vào thời điểm thích hợp.</span></div><div dir="ltr" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Kiểm tra sâu bệnh: Theo dõi cây cẩn thận để phát hiện sớm các triệu chứng của sâu bệnh hoặc bệnh nấm. Sử dụng phương pháp phun thuốc trừ sâu hoặc thuốc chống nấm nếu cần.</span></div><div dir="ltr" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Sau Tết:</span></div><div dir="ltr" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Tưới nước và bón phân: Tiếp tục tưới nước và bón phân theo một lịch trình đều đặn để duy trì sự phát triển và màu sắc đẹp của cây.</span></div><div dir="ltr" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Cắt tỉa: Cắt tỉa cây để loại bỏ các cành già, cành chết và cành mọc lẫn lộn để cây có dáng hình đẹp và sức kháng tốt hơn.</span></div><div dir="ltr" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Chuyển chỗ ở: Nếu cây đã phát triển quá lớn cho chỗ hiện tại, hãy xem xét chuyển cây sang một chỗ mới để tạo điều kiện tốt nhất cho nó.</span></div><div dir="ltr" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Kiểm tra sâu bệnh: Tiếp tục kiểm tra cây để đảm bảo rằng không có sâu bệnh hoặc bệnh nấm xâm nhập vào. Nếu thấy triệu chứng, xử lý chúng ngay lập tức.</span></div><div dir="ltr" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Bảo quản nhiệt độ: Đối với mai vàng, nhiệt độ là một yếu tố quan trọng. Tránh để cây tiếp xúc trực tiếp với gió lạnh hoặc nhiệt độ quá thấp.</span></div><div dir="ltr" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Bảo quản ánh sáng: Cung cấp đủ ánh sáng cho cây. Nếu cây được trồng trong nhà, đặt nó ở một nơi có đủ ánh sáng mặt trời hoặc sử dụng đèn sưởi ấm nếu cần.</span></div><div dir="ltr" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Tạo môi trường thích hợp cho cây: Để mai vàng phát triển tốt, hãy tạo môi trường có độ ẩm và độ thông thoáng tốt. Cân nhắc sử dụng khay nước hoặc phun sương để tăng độ ẩm trong không gian xung quanh cây.</span></div><div dir="ltr" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Tham khảo thêm: Tổng hợp những<span>&nbsp;</span></span><a data-cke-saved-href="https://vuonmaihoanglong.com/" href="https://vuonmaihoanglong.com/" style="color: rgb(7, 130, 193); text-decoration-line: none;"><span style="background-color: transparent; color: rgb(17, 85, 204); font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">cây mai vàng</span></a><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"><span>&nbsp;</span>đẹp</span></div><div dir="ltr" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Kiểm tra chậu và đất: Đảm bảo rằng chậu hoặc đất trồng cây vẫn còn đủ dinh dưỡng. Cần thiết thì thay đổi đất hoặc chuyển cây sang chậu mới.</span></div><div dir="ltr" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Kiểm tra trạng thái cỏ mặt đất: Tránh để cỏ mọc quá dày xung quanh cây mai vàng, vì cỏ có thể cạnh tranh với cây trong việc cung cấp dinh dưỡng và nước. Dọn dẹp cỏ thường xuyên.</span></div><div dir="ltr" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Bảo vệ cây khỏi côn trùng và thú cưng: Nếu bạn có thú cưng hoặc cây trồng ngoài trời, hãy đảm bảo bảo vệ cây khỏi sự tấn công của chúng. Thú cưng có thể gặm hoặc đào đất, trong khi côn trùng có thể làm hại cho lá và hoa của cây.</span></div><div dir="ltr" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Sáng tạo về cách trang trí: Sau Tết, bạn có thể thay đổi cách trang trí mai vàng để tạo điểm nhấn cho không gian xanh của bạn. Cân nhắc sử dụng các loại chậu hoặc bình thủy tinh để làm nổi bật cây.</span></div><div dir="ltr" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Theo dõi mùa hoa: Mai vàng có mùa hoa vào tháng Giêng âm lịch, nhưng đôi khi hoa cũng có thể nở muộn hơn. Theo dõi tình trạng của cây và chờ đợi thời điểm hoa nở để tận hưởng vẻ đẹp của nó.</span></div><div dir="ltr" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Lịch trình ra hoa: Mai vàng thường ra hoa vào mùa xuân và có thể nở hoa trong tháng Giêng âm lịch hoặc sau Tết. Theo dõi lịch trình hoa nở để biết khi nào cây của bạn sẽ nở hoa đẹp nhất. Điều này giúp bạn chuẩn bị và thời gian trang trí tốt nhất.</span></div><div dir="ltr" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Bài viết liên quan: Những địa điểm có<span>&nbsp;</span></span><a data-cke-saved-href="https://vuonmaihoanglong.com/vuon-mai-vang-lon-nhat-viet-nam/" href="https://vuonmaihoanglong.com/vuon-mai-vang-lon-nhat-viet-nam/" style="color: rgb(7, 130, 193); text-decoration-line: none;"><span style="background-color: transparent; color: rgb(17, 85, 204); font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">vườn mai đẹp</span></a></div><div dir="ltr" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Chăm sóc sau Tết: Sau khi Tết kết thúc, hãy tiếp tục chăm sóc cây mai vàng một cách cẩn thận. Tưới nước và bón phân đều đặn và loại bỏ hoa và lá cạn để cây có thể sử dụng năng lượng hiệu quả hơn.</span></div><div dir="ltr" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Bảo quản chậu hoặc vườn: Nếu bạn trồng mai vàng trong chậu, cân nhắc chuyển chúng ra ngoài vườn sau Tết để cây có không gian lớn hơn để phát triển và tận hưởng nắng mặt trời tự nhiên.</span></div><div dir="ltr" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Phòng tránh nhiệt độ lạnh đột ngột: Đặc biệt vào mùa xuân và đầu mùa hè, cân nhắc di chuyển cây vào nhà nếu có nguy cơ nhiệt độ đêm giảm đột ngột hoặc có nguy cơ băng tuyết hoặc mưa lạnh.</span></div><div dir="ltr" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Giữ sạch chậu hoặc vùng trồng: Loại bỏ các loại rác thừa và cỏ dại quanh cây để duy trì môi trường sạch sẽ và ngăn sự cạnh tranh với cây.</span></div><div dir="ltr" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Cân nhắc tái chậu: Nếu cây mai vàng của bạn trở nên quá lớn cho chậu hiện tại, hãy xem xét tái chậu vào chậu lớn hơn để tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của cây.</span></div><div dir="ltr" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Chăm sóc cây mai vàng không chỉ mang lại sự nở hoa rực rỡ vào dịp Tết mà còn là một biểu tượng của tình thương và may mắn. Hãy tận dụng những bí quyết trên để đảm bảo cây của bạn thật sự đẹp và khỏe mạnh suốt cả năm.</span></div><!--EndFragment-->

<p><br></p><p></p>
 
 Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)